Søk

Du er her:

Fontene Forskning

Fontene forskning publiserer flere typer materiale: Vitenskapelige artikler, presentasjoner av doktorgradsavhandlinger, nytt om forskning, kommentarer og debattinnlegg og bokanmeldelser.

Tidsskriftet Fontene forskning utgis to ganger per år, vanligvis i desember og i juni og blir deretter publisert på tidsskriftets nettsted.

Gå til Fontene Forskning

Redaksjonen tar gjerne mot manuskripter fra alle områder innen de forskningsfeltene som er relevante for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det settes ikke som betingelse at forfatteren selv tilhører en av disse yrkesgruppene, bare at artiklene er av interesse for fagfeltet. Det dreier seg om tema relatert til sosialt arbeid, barnevern, funksjonshemning, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; eller for utdanning og forskning på disse områdene.

Redaksjon: Sissel Seim (fagredaktør), Anita Gjermestad, Ingunn Studsrød, Jorunn Gjedrem, Line Sagen, Randi Juul og Steinar Kristiansen

Artikkelmanus kan sendes inn løpende hele året, men frister for innlevering av artikler til vurdering for heftet i juni er 15.januar, for artikler til heftet i desember 5. august. Forfatterveiledningen må følges nøye ved innsending. Artikkelmanus og manus til debattinnlegg, kommentarer bokanmeldelser og nyheter sendes til Sissel Seim på epost. sissel.seim@hioa.no.

Medlemmer av FO får Fontene/Fontene forskning tilsendt gratis som en del av medlemskapet. Ikke-medlemmer kan abonnere.

 

  • Fontene Forskning

    13.02.2018

    Tidsskriftet Fontene forskning utgis to ganger per år, vanligvis i desember og i juni og blir deretter publisert på tidsskriftets nettsted. Fontene forskning publiserer flere typer materiale: vitenskapelige artikler, presentasjoner av doktorgradsavhandlinger, nytt om forskning, kommentarer og debattinnlegg og bokanmeldelser.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning