Som profesjonsforbund og fagforening er FO opptatt av dine profesjonsfaglige interesser både på arbeidsplassen og på samfunnsnivå.

FO er premissleverandør for utviklingen av helse- og sosialpolitikken i Norge.

Som medlem i FO får du bl.a.:

  • Tilgang til ulike publikasjoner og fagutviklingsprosjekt initiert av FO
  • Tilgang til FOs formidlings- og publiseringsplattform
  • Bli del av et profesjonsfellesskap
  • Fagbladet Fontene forskning 2 ganger i året
  • Mulighet til å påvirke FOs politiske arbeid

Yrkesaktive medlemmer betaler 1,55 % av brutto lønn inntil lønnstrinn 66 i HTA mellom staten og LO Stat. Medlemmer med høyere inntekt enn dette, betaler kontingent tilsvarende 1,55 % av lønnstrinn 66 i statens regulativ pluss forsikringspremie kr. 74 per måned for innboforsikring gjennom LOfavør.

FO er partipolitisk uavhengig.

Bli medlem du også meld deg inn her:

Profesjon

Kontaktinformasjon

Medlemstype
Kun påkrevet ved verving. Ikke bruk 71 før medlemsnummer.