FO er det eneste forbundet der alle tillitsvalgte er utdannet som barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere eller velferdsvitere. Det gjør at de som skal hjelpe deg lokalt er godt kjent med ditt fagfelt, dine rettigheter og typiske utfordringer innen ditt yrke.

Som medlem får du blant annet:

  • Juridisk og faglig bistand
  • Tilgang på dyktige tillitsvalgte som jobber for å heve lønna di og hjelper deg i ditt arbeidsforhold
  • Tilhørighet til en profesjonell organisasjon som jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår, dine profesjonsinteresser, bedre velferdstjenester og utvikling av god helse- og sosialpolitikk
  • Fagbladet Fontene og Fontene forskning
  • Gratis vurdering av søknader eller utdanningsløp for å få godkjenning som for eksempel veileder eller kliniker
  • Tilgang til en rekke stipender
  • Gode bank- og forsikringsordninger gjennom LOfavør


Hva koster det å være medlem i FO? 

Å være medlem i FO koster 1,55 prosent av lønnen din per måned, pluss 71 kr hver måned for markedets beste innboforsikring gjennom LOFavør. Studenter som melder seg inn i FO betaler kun 250 kr per semester.

FO er en del av LO-familien

FO er et forbund under LO. Sammen med LO har vi nesten en million arbeidstakere i ryggen. Dette gir oss stor gjennomslagskraft når vi forhandler om din lønn, din pensjon og dine arbeidsvilkår. Samtidig er vi partipolitisk uavhengige. I FO er det plass til alle, uavhengig av politisk ståsted.

Les også: Ofte stilte spørsmål om medlemsskap i FO

Fordeler for deg som er medlem av FO