Kvinner tjener fremdeles bare 87,6 prosent av det menn gjør. Hvis vi legger statistikken til grunn, jobber kvinner i Norge i teorien gratis ut året fra 16. november. Dette er en statistikk FO vil endre.

LES MER: Slik jobber FO med likelønn

På likelønnsdagen vil FO rette oppmerksomheten mot hvilke verdier kvinnedominerte yrker skaper.

– Noen påstår at vi ikke produserer verdier, men hvor mye sparer ikke sosialarbeidere staten for ved å hindre at ungdom dropper ut av skolen? Hva tjener vi på at arbeidsledige kommer tilbake i jobb og bidrar til fellesskapet, spør forbundsleder Mimmi Kvisvik i FriFagbevegelse.

– De går på jobb og skaper verdier for enkeltmennesker og samfunnet hver eneste dag. Foreløpig uten lønna de fortjener, skriver hun og nestleder Marianne Solberg i en kronikk til Agenda Magasin

LES KRONIKKEN: Kvinnedominerte yrker skaper verdier

SE LOs FROKOSTMØTE: Hvorfor er veien til likelønn så lang?
ELLER LES OPPSUMMERINGEN: Resten av året jobber kvinnene i Norge gratis

#Hunjobbergratis

I fjor satta FO likelønnsdagen på dagsorden både i Dagsrevyen og NRK Ytring. Gjennom emneknaggen #hunjobbergratis nådde FO over 550 000 personer. Dette utløste en debatt om tallene bak likelønnsdagen. 

I 2020 kom Institutt for samfunnsforskning med en rapport som viste at halvparten av lønnsgapet mellom kvinner og menn ikke kunne forklares. SSB har laget en oversikt hvor man kan sammenligne lønnsforskjeller innad i og mellom sektorer, og legge til forskjellige variabler. 

LES RAPPORTEN: Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
UTFORSK FORSKJELLENE: Lønnsforskjeller og kjønn (SSB)

FO-nestlederen snakket også om statistikken bak likelønnstallene i en egen episode på Sosialarbeiderpodden.

Marianne Solberg

– Debatten handler altfor ofte om hvilke tall vi ligger til grunn. Det er alltid ulike måter å lese statistikk på, men det finnes ingen statistikk i Norge som sier at kvinner i snitt tjener mer enn menn. Uansett hvordan vi snur og vender på det, og hvordan desimalene ser ut, er det alltid kvinner som tjener mindre. Det må vi gjøre noe med, sier Solberg.

HØR SISTE EPISODE: Sosialarbeiderpodden: Episode 4 - Likelønnsdagen

– Det er et problem vi som samfunn må ta på alvor, erkjenne at er strukturelt og ikke redusere det til noe hver enkelt kvinne må fikse opp i selv. Kvinners og menns arbeid må verdsettes likt. Det er et verdivalg for et land å verdsette bygging av folk og samfunn like høyt som bygging av bruer og plattformer, skrev Solberg i et innlegg til Fontene.

LES INNLEGGET: Med dagens tempo vil det ta 50 år å oppnå likelønn

Mimmi Kvisvik

FO er tydelige og mener at det finnes betydelige lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, uavhengig av om man regner gjennomsnitt, median, tar høyde for deltid, kun sammenligner personer i samme sektor, yrke og stillingskode. 

SE VÅRE TALL: FOs tallgrunnlag for markering av likelønnsdagen 2022

– Spørsmålet er ikke om det finnes lønnsforskjeller, men hva vi skal gjøre det det, sier Kvisvik.

I et intervju med Altinget kommer FO-lederen selv med tre forslag til tiltak.

– Vi må aktivt jobbe mot ulovlige lønnsforskjeller på arbeidsplassene, vi må prioritere likelønn i tariffoppgjør og likestillingsministeren må invitere til et trepartssamarbeid for å lage en langsiktig strategi for likestilling og likelønn, sier Kvisvik.

LES SAKEN: Den norske modellen sementerer lønnsulikhet, sier forsker (+)

Hun oppfordrer alle til å heve stemmen sin

– Snakk med kollegaen din om hvor verdifull hun er for samfunnet. Delta i debatten og bruk emneknaggen #hunjobbergratis når du snakker om likelønn. Meld deg inn i en fagforening som jobber for lik lønn for arbeid av lik verdi. Slik gjør vi en forskjell, sier hun.

Ønsker du å styrke en av de få feministiske fagforeningene i Norge?


LES FLERE SAKER OM LIKELØNN