Lønnsoppgjøret i tariffområdet «Spekter» gjelder FOs 2500 medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

De sentrale lønnsforhandlingene foregår mellom Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN på arbeidstakersiden. FO er en del av LO Stat. Ved å stå sammen med andre forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Tariffområdet Spekter er delt inn 13 områder. FO har medlemmer i områdene 4, 10, 11, 12 og 13, og utenfor område-plassering.

Fem faser

Lønnsforhandlingene i Spekter foregår i ulike faser. A-delsforhandlingen er felles for alle Spekter-virksomheter, og handler om grunnleggende spørsmål i hovedavtalen. I tillegg avtales det generelle lønnstillegget for virksomheter som ikke er helseforetak.

Forvirret? Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

For Helseforetakene er det i tillegg felles A1 og A2-forhandlinger. Disse forhandlingene omtales ofte som «Spekter helse»

A1 handler om sosiale bestemmelser som sykepenger, foreldrepermisjon, osv. A2 handler om penger. Det er i disse forhandlingene den nye lønna til ansatte i sykehus og helseforetak forhandles.

MEN: Noe av lønnsforhandlingene kan partene avtale å gjøre lokalt. Det er dette som kalles B-delsforhandlinger. Disse forgår lokalt på arbeidsplassen, og forhandles på ulike tidspunkt. Det kan altså foregå B-delsforhandlinger i enkelte virksomheter, før helseforetakene starter med A1 og A2-forhandlinger.

Når du ulike forhandlingene foregår avtales normalt i A-delsforhandlingene. Følg med på fo.no.

Helt til slutt skal alt godkjennes av de sentrale partene. Dette er den siste fasen i lønnsoppgjøret i Spekter. Ingenting er endelig vedtatt før denne godkjeningen er på plass.

Kort fortalt har altså lønnsoppgjøret i Spekter fem faser.

  1. A-delsforhandlinger (Generelle lønnstillegg for virksomheter som ikke er helseforetak)
  2. A1 for helseforetakene (sosiale bestemmelser)
  3. A2 for helseforetakene (lønn)
  4. B-delsforhandlinger: Lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass.
  5. Endelig godkjenning av oppgjøret som helhet fra de sentrale partene.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.