Ny årsturnusveileder er nå lansert, i omforent utgave. Den bør både arbeidsgivere og tillitsvalgte kjenne til.
Ny veileder for årsturnus er lansert

En ny veileder for årsturnus er utarbeidet av LO Kommune (deriblant FO og Fagforbundet), Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune i fellesskap med KS. Den nye veilederen omtaler momenter som det er viktig at både arbeidsgiver og tillitsvalgte kjenner til og er tenkt å gjøre arbeidet med årsturnus enklere for de lokale parter. 

Partene i kommunal sektor har jobbet lenge for å oppnå høyere heltidsandel og på bakgrunn av dette har partene i felleskap kommet frem til noen anbefalinger. Målet er at veilederen blir brukt, slikt at det bli mulig å få til gode løsninger lokalt.   

Partene er enige om at årsturnus kan være et godt virkemiddel for å organisere virksomheten med flere heltidsstillinger. Årsturnus kan også ha positive effekter knyttet til et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

Hva er årsturnus?

Årsturnus er en ikke-rullerende arbeidsplan som strekker seg over 52 uker. All arbeidstid og fritid planlegges for 52 uker frem i tid. Det kan også planlegges etter kalenderen for en kortere periode enn ett år. Da brukes gjerne begrepet «kalenderplan». I veilederen brukes årsturnus gjennomgående, men de samme vurderingene kan legges til grunn ved planlegging for en kortere periode enn ett år. Med «årsturnus» er det ment «arbeidsplan» etter arbeidsmiljøloven § 10-3.

Hensikten med en årsturnus er blant annet å sikre:

•             faglig forsvarlig bemanning ut fra oppgaver og aktiviteter til enhver tid

•             bedre samordning og samarbeid mellom enheter og personalgrupper

•             mer forutsigbare arbeidsplaner for de ansatte

•             bedre oversikt for virksomhetens ledelse

•             redusert behov for ekstravakter, mertid og overtid

•             bedre kostnadskontroll

•             tid til kompetanseutvikling og forskning

•             god fordeling av arbeid på «ubekvem arbeidstid»

FO har tidligere hatt et årsturnushefte sammen med Fagforbundet, NSF og Delta. Det er enighet om at det nevnte årsturnusheftet erstattes av denne veilederen. 

Her kan du laste ned veilederen (PDF, 1MB)