Illustrasjonsfoto

PENSJONISTER: Den nye avtalen om pensjon er så godt at FO vil anbefale den til sine medlemmer. De oppfordrer så mange som mulig til å delta i uravstemningen til våren.

«FO har fulgt forhandlingsløpet til avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor tett, og er overbevist om at FOs medlemmer bør stemme ja», slår FOs landsstyre fast i en fersk uttalelse. De var samlet til møte i Oslo denne uken. Pensjon var en av sakene de diskuterte.

LES HELE UTTALELSEN: FO anbefaler avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Nytt forslag er godt alternativ for de fleste
«Det har vært mange som har tatt til orde for at man bør stemme nei til avtalen. Begrunnelsen for dette dreier seg i hovedsak om at man er motstander av levealdersjusteringen. FO er enig i at levealdersjusteringen er dypt problematisk og baserer seg på forutsetninger som vi ikke uten videre er enig i. Særlig er det store forskjeller mellom ulike yrkesgruppers muligheter til å velge å jobbe utover 67 år. Men pensjonsreformen med levealdersjustering er vedtatt av Stortinget, og det foreligger ingen politisk vilje til å endre dette. Avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor kan ikke brukes som brekkstang for å få Stortinget til å endre mening», heter det i uttalelsen.

Landsstyret er FOs høyeste organ i landsmøteperioden. Det består av en representant fra hver fylkesavdeling, FOs politiske ledelse samt representanter fra FO-studentene, velferdsviterne og de ansatte i forbundet.

Dette er ny pensjonsordning
Natt til lørdag 3. mars ble arbeidstakere og arbeidsgivere i offentlig sektor enige om et forslag til ny tjenestepensjon. Ordningen skal føre til at det går raskere å tjene opp en pensjon til å leve av. Det skal bli lettere å ta ut pensjon og jobbe samtidig, og AFP-ordningen skal likne privat sektors, men uten de store hullene.  

Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor skal til uravstemning blant medlemmene. FO kommer tilbake med mer info om når du som er FO-medlem kan avgi din stemme. Der skal du ta stilling til et anbefalt forslag til en ordning som er ny, men som fortsatt er trygg og god for deg som er medlem. 

Blir du forvirret av pensjon? FO hjelper deg!

Det er leveladersjusteringene som har tvunget fram en ny pensjonsordning. Den nåvørende ordningen er for dårlig tilpasset pensjonsreformen og ville gitt svært lav pensjon for de som er unge i dag. Det er viktig å påpeke at levealdersjusteringen aldri har vært en del av disse pensjonsforhandlingene. Den ble vedtatt gjennom et bredt forlik i Stortinget i 2005 og ingenting tyder på at de folkevalgte vil endre på den. Prinsippet ble akseptert av partene i oppgjøret i 2009.

Den nye pensjonsordningen likner mer på opptjening i folketrygden. Man sparer opp et beløp hvert år man jobber som blir en pensjonskapital. Denne kapitalen fordeles på et forventet antall gjenstående leveår den dagen man går av med pensjon. 

SE OGSÅ: Fire filmer om offentlig tjenestepensjon