I går ettermiddag, kveld og natt gikk pensjonsforhandlingene om ny pensjon for ansatte i offentlig sektor inn i sin nest siste fase. Dette er forhandlinger som på ulike måter har pågått siden pensjonsreformen i 2005. For FO gjelder avtalen for alle medlemmer i offentlig sektor (kommune, stat og helseforetakene) og deler av ideell sektor, de som har parallelle avtaler med offentlig sektor. Siste fase er å forankre avtalen blant medlemmene.

FO med i alle faser av forhandlingene
– Det har vært et svært krevende arbeid med mange involverte; Staten, KS, Spekter på arbeidsgiversiden og LO, UNIO, YS og Akademikerne på den andre siden, sier FO-leder Mimmi Kvisvik, som sier seg godt fornøyd med resultatet.

For LO har nestleder Peggy Hessen Følsvik ledet arbeidet, og lederne i LO Kommune og LO Stat har sittet tett på. I sluttfasen var forhandlingsutvalgene i LO Kommune og LO Stat samlet og behandlet resultatet. Forbundsleder Mimmi Kvisvik er FOs representant i LO Kommunes forhandlingsutvalg, og AU-medlem Kathrine Haugland Martinsen representerer FO i LO Stats forhandlingsutvalg.

– Avtalen ivaretar både de eldste og de unge
Avtalen slik den i dag foreligger gjelder for de som er født i 1963 eller senere. Den inneholder:

  • Ny alderspensjon
  • Ny AFP
  • En betinget tjenestepensjon som tillegg til alderspensjon for de som ikke kvalifiserer for AFP og som går av mellom 62 og 70 år
  • Løsning på innfasing av de nye ordningene
  • Individuelle garantier
  • Bestemmelser knyttet til uføre og ansatte med særaldersgrense
  • Overføringsbestemmelser
  • Evaluering
  • Svarfrist
  •  


– Målet med arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor har vært å sikre alle våre medlemmer på best mulig måte, både de eldste, de som fremover av ulike årsaker ikke makter å stå i jobb utover fylte 62 år og ikke minst sikre en pensjon som de unge kan leve av og med, sier Mimmi Kvisvik. 

Les mer om sosionomen Marie (22) som risikerer å tape 90.000 kr sammenlinket med kollega Tone (70).

Vil komme mer informasjon til deg som medlem
 – Avtalen slik den foreligger i dag ivaretar mange forhold. Det er en enhetlig pensjon for alle ansatte, pensjonen er livsvarig, har like regler for kvinner og menn, alle år gir pensjonsopptjening og sikrer likevel de som må gå av tidlig på en rimelig måte, forklarer Kvisvik, før hun understreker:

– Vi vet dette er komplisert stoff, og for FO er det viktig at du skal kunne fatte hva avtalen innebærer for deg, understreker Kvisvik.

Forutsetningen for avtalen er at alle partene aksepterer den. Det arbeides nå med informasjonsmateriell og -tilbud for å gi deg som medlem mulighet for å forstå.

Skal på uravstemning
Siste fase er å forankre avtalen ute blant våre medlemmer. Denne våren skal forslaget ut på uravstemning blant medlemmene.

– Vi vil anbefale våre medlemmer å si ja til denne viktige avtalen, som ivaretar både de eldste og de unge på en tilfredsstillende måte, avslutter FO-leder Mimmi Kvisvik.