Vi har ikke fått innfridd våre krav på en tilfredsstillende måte. Følg med på fo.no. Der vil vi publisere saker som forklarer hvorfor vi streiker.

Årsakene kan variere fra tariffområde til tariffområde. I offentlig sektor har FO medlemmer i KS (kommuner og fylkeskommuner), staten og Oslo kommune.

Finn ditt tariffområde her.