Ja. Derfor bør klubben sørge for alternative lokaler i god tid før streiken. Praktiske avklaringer med arbeidsgiver om for eksempel tilgang til toaletter i arbeidslokalene for streikevakter, må gjøres før streiken er et faktum.