Under streik får du streikebidrag fra FO, men ikke lønn fra arbeidsgiver. Du får lønn til og med siste arbeidsdag før du går i streik. Dersom du går i streik på et tidspunkt som gjør at lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene, vil dette bli justert etter streiken er avviklet.

Streikebidraget er tilsvarende 70 prosent av brutto lønnstrekk.

Vanligvis vil du ikke bli trukket i lønn før tidligst måneden etter at du har vært ute i streik. FO gjør det som skal til for at streikebidrag skal betales ut samtidig som trekk foretas av arbeidsgiver. Dersom det mot formodning oppstår en situasjon der FOs streikebidrag uteblir og det skaper problemer med å kunne betale løpende utgifter, er det viktig at du tar kontakt med banken. Du vil normalt få utsettelse på avdrag dersom du skulle ha problemer med månedsbetalingen.