Alle medlemmer som har vært i streik må selv fylle ut et skjema og legge ved lønnslipper på «Min Side» via hjemmesiden til FO. FO sentralt får navnelister over de som har vært i streik via fylkesavdelingene.