Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt i egen bedrift kan permitteres, jf.  Hovedavtalens § 8-3 (KS), forutsatt at de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Det skal i så fall gis 14 dagers varsel.