Du må søke dagpenger hos NAV. Hvis du får avslag på dagpenger grunnet tilknytning til streiken må du søke om streikestønad som om du hadde vært i streik. Da vil du få streikestønad på lik linje som andre streikende i forbundet.