Nei, du tjener ikke opp feriepenger når du streiker. Streikebidraget er ment å dekke feriepenger i tillegg til lønnsbortfallet.