Du har krav på sykepenger dersom du ble sykemeldt før arbeidsstansen. Dersom du blir syk etter at arbeidsstansen har startet, har du ikke krav på sykepenger, men du må søke om streikestønad fra FO.