Hvis du er syk eller har foreldrepermisjon når du får beskjed om at det er fare for streik, er det viktig at du informerer FOs fylkesavdeling om dette. Dette er for å hindre at du blir tatt ut i streik mens du er sykemeldt.

Arbeidsgiver utbetaler ikke sykelønn, foreldrepenger eller andre godtgjørelser etter hovedtariffavtalen under en streik. Om du blir tatt ut i streik mens du er sykemeldt eller i foreldrepermisjon, må du henvende deg til Nav. Kontakt din tillitsvalgte om du trenger hjelp til dette. 

Dersom du blir syk etter at arbeidsstansen har startet, har du ikke krav på sykepenger. Derfor må du søke om streikestønad fra FO.