Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Streikebryteri er en alvorlig og illojal handling mot de streikende. Streikebryteri kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til en som er i streik, eller ved at en som er tatt ut i streik likevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken. 

Forsøk på streikebryteri skal straks meldes til Klubb – eller fylkesavdelingsstyre. Dersom man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, må forbundet underrettes.