Tillitsvalgte skal kun ha kontakt med arbeidsgiver i saker som gjelder streiken, eller saker som ikke under noen omstendighet kan utsettes. Tillitsvalgte skal kun ha kontakt med arbeidsgiver i saker som gjelder streiken, eller saker som ikke under noen omstendighet kan utsettes. Medlemmer som er i streik skal ikke være på arbeidsplassen eller ha kontakt med arbeidsgiver. Dette gjelder også hvis du har hjemmekontor.