Nei. Alle som er organisert, tilhører tariffavtalen og som er tatt ut i streik må streike.