Nei, vedtektene til FO (§ 20.3) slår fast at utmelding ikke kan skje så lenge forbundet er i arbeidskamp, dvs. fra og med dato for varsel om plassfratredelse.