Sørge for at ingen utfører streikerammet arbeid. Streikevakter skal opptre med ro og verdighet og sørge for å unngå tilspissede situasjoner.