Øverste leder kan utføre slikt arbeid. Etter FOs syn kan ikke øvrige ledere utføre slikt arbeid.