Du skal sørge for å holde deg orientert om streiken. I tillegg skal du følge instruksene fra lokal streikekomité. Du skal også delta på streikemøter og stå streikevakt. Streik er arbeidskamp, ikke ferie.