Nei. Når du er i streik skal du ikke utføre noe slags arbeid. Dette gjelder også å svare på mail, være tilgjengelig på telefon, møter og lignende.