Nei. Du beholder pensjonsrettighetene dine under en streik.

I Hovedavtalen er det avtalt at "Arbeidstakere i lovlig arbeidskamp skal ikke meldes ut av AFP og tjenestepensjonsordningen".