Ja. Pensjonen din blir utbetalt, selv om du er tatt ut i streik. Du mottar streikestønad fra FO for den tiden du normalt ville vært på jobb.