Alle som er organisert og omfattet av den aktuelle tariffavtalen. I offentlig sektor gjelder det deg som er FO-medlem og ansatt i en kommune, fylkeskommune eller staten.

Her kan du lese hvem som blir tatt ut i første uttak i kommunene.
Her kan du lese hvem som blir tatt ut i første uttak i staten.