En streik kan avsluttes på tre måter. 

Enten avsluttes streiken ved at partene blir enige i forhandlinger, i frivillig eller tvungen mekling, eller i lønnsnemnd.