En streik betyr en midlertidig stans i arbeidsforholdet ditt. Arbeidsforholdet suspenderes og du står i stedet til disposisjon for FO (eller LO Stat dersom du jobber i staten).

En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon for fagforeningen slik at streiken blir mest mulig effektiv. Det vil imidlertid ikke kunne avholdes arrangementer som er i strid med smittevernhensyn.