En streik betyr en midlertidig stans i arbeidsforholdet ditt. En streik er en kampsituasjon hvor alle fagorganiserte stiller seg til disposisjon for fagforeningen, slik at streiken blir mest mulig effektiv. Arbeidsforholdet ditt blir midlertidig suspendert under streiken, dersom du blir tatt ut i streik.