Streik er når arbeidstakere i fellesskap stanser arbeidet for å få gjennomslag under en tvist eller konflikt med arbeidsgiver.

Når FO er i streik betyr det at hele FO er i streik. Det er bare et fåtall av FOs medlemmer som faktisk er i streik, men det betyr ikke at de er alene. FO og våre samarbeidspartnere i LO vil strekke oss langt for at en streik ikke skal ramme de som trenger oss mest.

For tillitsvalgte i et tariffområde der vi er i streik, betyr det at samarbeidet med arbeidsgiver etter hovedavtalen og hovedtariffavtalen opphører, også i kommuner og virksomheter som ikke er direkte berørt av streiken. Unntak gjelder for spørsmål om selve streiken, og for tilfeller hvor tillitsvalgte opptrer som fullmektig for ansatte i personalsaker.