Forbundsledelsen. Tillitsvalgte kan uttale seg etter nærmere avtale med sin fylkesavdeling.