Funksjoner som er nødvendig for å sikre liv og helse blir normalt ikke tatt ut i streik.