Arbeidsavtalen din skal angi hvilken arbeidstid du har. Grensen for arbeidstid følger videre av arbeidsmiljøloven og tariffavtale. Hvis du er i tvil om omfanget av arbeidstid eller plasseringen av den er riktig, bør du ta kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen din eller FOs fylkesavdeling.