Hvis du arbeider turnus skal denne arbeidstidsordningen være avtalt med tillitsvalgte, og hvis det skal gjennomføres endringer skal også dette avtales med tillitsvalgte. Ny turnus kan bare iverksettes med minimum 14 dagers varsel. Du har etter arbeidsmiljøloven krav på en arbeidstidsordning som ikke medfører uheldig belastning. En avtalt turnus skal nettopp bidra til både dette, og til en rimelig fordeling av arbeidsbelastningen, for eksempel ved natt- og helgearbeid.