Rettigheter ved foreldrepermisjon, både ved fødsel og adopsjon, er regulert i både arbeidsmiljøloven (permisjonstid) og folketrygdloven (økonomiske ytelser).

Hvis du er omfattet av tariffavtale vil du som regel være omfattet av bedre ordninger enn lovens, særlig gjelder dette rett til omsorgspermisjon med lønn for far de to første ukene etter fødsel.