Ordningen dekker saker som har med arbeidsforholdet å gjøre, og yrkesskadesaker.