Hvor mye du får i pensjon er avhengig av hvor lenge du har jobbet, hvor du har jobbet og hvor mye du har tjent. Et nyttig sted å begynne er å gå inn på  NAV.no og logge deg inn på «Ditt NAV». Klikk så på «Din Pensjon». Her kan du se hva du har tjent opp i pensjon, beregne pensjonen din og søke om pensjonsytelser.

Et første sted å ta kontakt hvis du ønsker informasjon om pensjon og tjenestepensjon er personalavdelingen til din arbeidsgiver. Du kan også kontakte NAV og tjenestepensjonsleverandøren/e du er tilknyttet gjennom ditt/dine arbeidsforhold.

Det er komplisert å beregne pensjon, og man bør få bistand av de har nødvendig informasjon og kompetanse.