Forbundskontoret avgjør hvilke saker som skal overføres til advokat i LOs juridiske avdeling.

FO vil normalt ikke overta saker hvor et medlem eller et organisasjonsledd/tillitsvalgt har brakt inn advokat uten forhåndsgodkjenning fra forbundet.

Et medlem eller et lokalt organisasjonsledd/tillitsvalgt som selv bringer advokat inn i en sak, må regne med å dekke omkostningene selv. FO forbeholder seg da retten til å avslutte saken fra sin side.

FO tar ikke ansvar for tap av rettigheter som følger av at et medlem eller et organisasjonsledd/tillitsvalgt oversitter frister, kommer med saken nær opp til fristens utløp, eller kommer med uriktige opplysninger.