Ferieloven gir alle rett til 25 dagers ferie, men dette inkluderer lørdager. I praksis har man da rett på 21 feriedager. Hvis du er omfattet av en tariffavtale har du derimot rett på 25 feriedager.

Du kan kreve å få full feriefritid uavhengig av opptjeningen av feriepenger, men hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet kan du også velge å ikke ta ut full ferie.

Spør din tillitsvalgte om du lurer på hva som gjelder på din arbeidsplass.