Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver for å utføre arbeid i henhold til den arbeidsavtale som er inngått. Arbeidsavtalen din skal vise hvilken stillingsprosent du har, og hva arbeidstiden skal være. Hvis du er ansatt i deltidsstilling kan du bli bedt om å jobbe mer, dette vil være merarbeid, og du bestemmer selv om du vil takke «ja» eller ikke til dette.

Noen ganger vil arbeidsgiver ha behov for å pålegge arbeidstakere merarbeid, dette kan for eksempel skje når andre arbeidstakere har blitt syke, dette er tillatt. Hvis du jobber full stilling vil slikt pålegg føre til overtid.