Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget etter loven. Hvis du er omfattet av tariffavtale vil du ha rett på 12 % av feriepengegrunnlaget.

Feriepengegrunnlaget er det du tjente i fjor, utenom feriepengene. Dette vil du kunne se på årsoppgaven du får fra arbeidsgiveren din.