I følge arbeidsmiljøloven § 14-6 skal en arbeidskontrakt inneholde alle opplysninger av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Loven lister opp noen spesifikke krav:

 • Hvem er arbeidsgivers og arbeidstaker
 • Arbeidsplassen, altså hvor du fysisk skal jobbe
 • Arbeidsbeskrivelse eller tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Når arbeidsforholdet begynner
 • Hvis midlertidig: Forventet varighet og grunnlag for midlertidigheten
 • Eventuelle bestemmelser om prøvetid
 • Rett til ferie og feriepenger
 • Oppsigelsesfrister
 • Lønnsbestemmelser
 • Arbeidstid
 • Pauser
 • Hvilke tariffavtaler som gjelder

 

Hvis disse tingene er regulert i en tariffavtale eller en lov holder det å vise til tariffavtalen eller loven. For eksempel: Hvis man ikke avtaler lengre oppsigelsesfrister enn i arbeidsmiljøloven holder det å vise til arbeidsmiljøloven § 15-3 i punktet om oppsigelsesfrister.

Har du ikke fått skriftlig arbeidskontrakt som oppfyller kravene ovenfor, ta kontakt med din tillitsvalgt.