Ja.

Dine rettigheter etter loven er akkurat de samme uansett om du er fast eller midlertidig ansatt, med ett unntak: Midlertidige ansettelser opphører av seg selv når kontrakten løper ut, arbeidsgiver behøver altså ikke si deg opp. Når du har vært midlertidig ansatt i over ett år har du likevel krav på å bli skriftlig orientert om tidspunktet for din fratreden, senest én måned før.

I tillegg er det, utenom statlig sektor, forbudt å på noen måte diskriminere midlertidige eller deltidsansatte. F.eks. vil det ikke være lovlig å nekte midlertidige ansatte personalgoder som fast ansatte får.

Ta kontakt med din tillitsvalgt hvis du mener at du ikke får de samme rettighetene som fast ansatte på din arbeidsplass.