Dersom du er omplassert på grunn av en omorganisering må arbeidsgiver ha saklig grunn til å omplassere deg. Dette betyr blant annet at prosessen rundt omorganiseringen har vært drøftet med de tillitsvalgte, og at utvelgelsen av hvem som skal omplasseres har vært saklig.

Dersom du er omplassert av andre årsaker blir spørsmålet om flyttingen følger grensene for hva arbeidsgiver kan bestemme uten å bli enig med deg. Dette avhenger blant annet hva som står i arbeidsavtalen din, og hva som er vanlig pendlertid der du bor.

Dersom du mener at du ikke skulle ha blitt omplassert ta kontakt med din tillitsvalgt som kan hjelpe deg i vurderingen.