Arbeidsmiljøloven har mange regler som må følges før en arbeidstaker kan sies opp. Blant annet må grunnen til oppsigelsen være saklig, og oppsigelsen må være skriftlig og inneholde noen lovbestemte opplysninger. Dette er en omfattende vurdering, og hvis du er usikker bør du ta kontakt med din tillitsvalgt for hjelp til å vurdere om oppsigelsen er saklig begrunnet og riktig formulert.