Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet blir altså «lagt på is». Fristen for permittering er kortere enn oppsigelse, kun 14 dager.  Når de 14 dagene har gått kan permitteringen iverksettes. Da skal du ikke på jobb. De første 15 dagene du ikke jobber skal arbeidsgiver betale lønn som normalt. Etter dette har du krav på dagpenger fra NAV.

Man kan kun permittere arbeidstakere hvis årsaken til permitteringen er forbigående, og i maksimalt 30 uker av gangen. Dersom årsaken til arbeidsstansen er varig må arbeidsgiver gå veien om vanlig oppsigelse etter arbeidsmiljølovens regler.

Utvelgelsen av hvem som skal permitteres skal bygge på saklige grunner, f.eks. ansiennitet eller kompetansebehovet til virksomheten.

Hvis du er permittert og lurer på om permitteringen er feil kan du kontakte din tillitsvalgt.