I offentlig sektor er det noen spesielle regler som sier at advarsel om tilstrekkelig alvorlige forhold kan utløse krav til forsvarlig saksbehandling og klagerett. Dersom du jobber i offentlig sektor kan du altså få opphevet advarselen hvis den ikke er godt begrunnet. Vanligvis er det opp til arbeidsgiver om de vil gi en advarsel, og man har ikke krav på å få advarselen fjernet selv om den ikke er bygget på et riktig grunnlag.

I privat sektor er det ingen regler mot å gi advarsel.

Men en liten trøst: Om advarselen ikke er riktig begrunnet vil den ikke senere kunne brukes mot deg som oppsigelsesgrunn.

Om du trenger hjelp til å vurdere om du kan klage på advarselen, ta kontakt med din tillitsvalgt.