Ja, med et par forbehold. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny arbeidstaker. Denne fortrinnsretten gjelder også del av stilling.

Forbeholdene er at du må være kvalifisert for stillingen som lyses ut, og at det ikke fører til vesentlige ulemper for arbeidsgiver å gi deg stillingen.

Ett eksempel: Du har i dag en 50 %-stilling i Lillevik kommune. Du vil gjerne jobbe fulltid. Kommunen lyser ut en ny 70 %-stilling som du er kvalifisert for. Da har du krav på å utvide få en del av den nye stillingen slik at du til sammen jobber 100 %.

Hvis du ønsker å utvide til en større deltidsbrøk vil du også ha en tilsvarende fortrinnsrett.

Ta kontakt med din tillitsvalgt hvis du er usikker på om du vil ha krav på å utvide stillingen din, eller om du trenger hjelp til å fremme et krav på utvidet stilling.