Deltidsansatte har en lovfestet fortrinnsrett til utvidelse av sin stilling, men det stilles noen betingelser for å ha rett til utvidelse. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens § 14-3. Hvis du lurer på om du kan har rett til utvidet stilling må du ta kontakt med tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.