Dersom du er omplassert uten å ha samtykket til det blir spørsmålet om flyttingen følger grensene for hva arbeidsgiver kan bestemme uten å bli enig med deg, også kalt «styringsretten». Dette avhenger blant annet hva som står i arbeidsavtalen din, og hva som er vanlig pendlertid der du bor.

Snakk med tillitsvalgt om hva som gjelder på din arbeidsplass. Du kan også kontakte din fylkesavdeling.